turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Előzmények

izsolthozzászólásai | válasz erre | 2014.12.24 11:35:24 (70044)
kár volt neked is belelépned a mocsárba..
[előzmény: (70043) hadidoki, 2014.12.24 09:36:28]

hadidokihozzászólásai | válasz erre | 2014.12.24 09:36:28 (70043)
Ha már hivatkoztál rám:

”Természetesen nem arra az egy POI-ra utaltam …, hanem arra a több mint ezer hozzászólásra, amit a gecaching.hu különböző fórumain publikáltam.”
Szóval Te a munkamegosztás okán a „sütemény megevését” vállalod magadra. Az elkészítést nem veszed el mások elől. Te a gesztenye készítésből a gesztenye kikaparását vállalod. A sütését meghagyod másoknak.
Te inkább a szövegelést választod, mint a POI-k felmérését, a térkép szerkesztését.
Szóval megfogod a munka végét... mindig a túlsó végét.

Van már a fórumainkon egy állandóan "okos" ember. Van vele bajunk pont elég. Nem vagy véletlenül a „rokona”?
[előzmény: (70041) KoLa, 2014.12.24 01:22:52]

KoLahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.24 01:22:52 (70041)
Nem is tudom, hogy az előzményről miért pont ez jutott az eszembe :-)
[előzmény: (70039) Bryan, 2014.12.23 20:52:27]

Bryanhozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 20:52:27 (70039)
+1

Sok ember osztja itt az "észt" úgy, hogy ebbe a projektbe szinte semmit sem tett bele...
[előzmény: (70038) cseremoha, 2014.12.23 20:15:16]

cseremohahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 20:15:16 (70038)
"A szájtrendszeren ("lap") található tartalom a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) szellemi tulajdona." Az is amit én tettem hozzá. - Arra az 1, azaz egy db POI-ra gondolsz? Igen komoly hozzájárulás! ... nagyon köszönjük.

A közösségi eszme mindig népszerű egy adott közösségben, ahol a mások által felhalmozott javakat meg lehet szerezni, szét lehet osztani. Ezt mindig könnyebb megtenni, mint ugyanezen közösség tagjaként hozzájárulni az értékteremtéshez, a felhalmozáshoz.

Valószínűleg erősen meghatározza ebben a témában fennálló igen különböző véleményünket az a körülmény, hogy amíg neked sikerült kemény munkával 1 db POI-t összehoznod, addig én a saját nevemben feltoltam 9371 POI-t, valamint feltöltésre másoknak átengedtem (pgyp) legalább 4000 POI-t.
... szerinted melyikünk tett többet a Tuhu-t egyszerű felhasználóiért?

Miért van az hogy egy közösségben (lásd Tuhu) egyesek csak a hasznot akarják megosztani, a munkát sosem?
[előzmény: (70037) KoLa, 2014.12.23 18:47:51]

KoLahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 18:47:51 (70037)
Egy diszkrét pont összrendezőit és egy kategóriába történő besorolását én nem nevezném térképnek, így szerzői jog alá tartozónak sem. A POI-ok mindegyike külön-külön egy-egy diszkrét pont. A hozzá tartozó leírás már tartozhat a szerzői jog hatálya alá, ugyanúgy mint ez (vagy bármely más) fórum bejegyzés. Amikor a fórumra - vagy az oldal bármelyik más részére - írok, tudomásul veszem a lap alján található jogi tudnivalkókat, amely szerint: "A szájtrendszeren ("lap") található tartalom a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) szellemi tulajdona." Az is amit én tettem hozzá.
Amennyiben nem egy-egy diszkrét pontról, hanem azok összességét tartalmazó TuHu adatbázisról van szó, ez esetben azt - megítélésem szerint - együttesen létrehozott műnek kell tekinteni, amelyre a törvény 6. § (1) vonatkozik: "Az együttesen létrehozott műre (pl. nemzeti szabványra) a szerzők jogutódjaként azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illeti meg a szerzői jog, amelynek kezdeményezésére és irányításával a művet létrehozták, és amely azt a saját nevében nyilvánosságra hozta."
A TuHu POI adatbázisát a Magyar Gecaching Közhasznú Egyesület webszerverén hozták létre és nyilvánosságra, ez alapján az adatbázis szerzői joga az MGKE-t illeti.
[előzmény: (70036) cseremoha, 2014.12.23 17:35:56]

cseremohahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 17:35:56 (70036)
Tehát az a valami amelyen vagy amelyben csak pontok vannak az már nem is lehet térkép vagy térképészeti célú adatbázis?

Sajnos már évek óta szembesülök azzal a ténnyel, hogy a közösségi "térképrajzoló" projektek önkénteseinek többsége igen minimális topográfiai és kartográfiai ismerettel rendelkezik. Ez még alapból nem is lenne baj, de sajnos többségük ezekről a dolgokról úgy vélekedik, hogy ilyen ismeretekre nincs is szükségük. :-(
[előzmény: (70034) KoLa, 2014.12.23 15:02:29]

KoLahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 15:02:29 (70034)
Mert az már belefér a térkép definíciójába, a minden irányban zérus kiterjedésű pont viszont nem.
[előzmény: (70031) cseremoha, 2014.12.23 14:38:15]

cseremohahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 14:38:15 (70031)
"Sokkal inkább tekinthető tényközlésnek."

Ha egy POI, azaz valamilyen egyeditő tulajdonsággal felruházott pont tényközlés, akkor a polyline vagy a poligon miért nem az?
[előzmény: (70029) KoLa, 2014.12.23 14:31:40]

KoLahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 14:31:40 (70029)
"...a POI-knál nincs kérdés. Egyedi alkotások, melyeket szerzői jog véd..."
"A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg."
Szerintem egy pár összrendező, meg egy csoportba (pl.: forrás, buszmegálló, telefonfülke, szálláshely stb.) sorolás csak erős túlzással nevezhető eredeti szellemi tevékenységnek. Sokkal inkább tekinthető tényközlésnek.
[előzmény: (70015) Old Eye, 2014.12.23 07:41:15]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 07:41:15 (70015)
...más térképészeti alkotás

Lentebb beszéltem arról, hogy bárki felvihet POI-t az adatbázisba. Az ő nevén marad. A szerkesztők egy kisebb csoportja módosíthatja (hibás adatfelvitel), ha kell, törölheti (dupla felvitel vagy irreleváns). Kolesár, mint rendszerszervező gondolt a szerzői jogra - törlésnél a POI, mint objektum, megmarad, csupán torölt (hidden) állapotba kerül, a kimeneteken nem jelenik meg, senki sem látja, csak a POI tulajdonosa és a szerkesztők említett csoportja. Az ilyen törölt POI reaktiválható, de csak a POI tulajdonosa kérésére és csak 3-4 embernek van hozzá jogosultsága.
Véleményem szerint a POI-knál nincs kérdés. Egyedi alkotások, melyeket szerzői jog véd és a rendszer ezt biztosítja is.
[előzmény: (70014) KoLa, 2014.12.23 00:39:04]

KoLahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 00:39:04 (70014)
Szerinted a POI-ok az alábbiak közül melyik csoportba sorolhatóak be?

A1999. évi LXXVI. törvénya szerzői jogról
A szerzői jogi védelem tárgya
1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül,
f) a rádió- és a televíziójáték,
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás),
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
i) a fotóművészeti alkotás,
j) a térképmű és más térképészeti alkotás,
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
l) a műszaki létesítmény terve,
m) az iparművészeti alkotás és annak terve,
n) a jelmez, a díszlet és azok terve,
o) az ipari tervezőművészeti alkotás,
p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.
[előzmény: (70010) Hev, 2014.12.22 22:17:17]

Hevhozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 22:17:17 (70010)
Te nem is tudod elképzelni, hogy az esetleg nem egészen pontos?
Olvasd el ezt figyelmesen:


1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV

A szerzői jog
4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).

A szerzői jogok keletkezése, a szerzői jogok a vagyoni forgalomban

9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.
(2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.
(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.
(4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet.
(5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek.
(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.
[előzmény: (70009) Csuhás, 2014.12.22 22:05:49]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 22:05:49 (70009)
A poik esetében is a jogtulajdonos az egyesület. Lásd a jogi nyilatkozat.
[előzmény: (70008) Hev, 2014.12.22 21:59:05]

Hevhozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 21:59:05 (70008)
... hogy nagytudású yoggi kollégát idézzem: Ez a duma. :-)

Mindenki tudja, hogy az OSM rendszer POI vonatkozásban egészen eltérően működik, a sok kiegészítő kép, szöveg stb. jó helyen van ott ahol van, senki nem szeretné átmásolni mert nincs is hova.
Ami az OSM rendszer POI-készletét illeti, pár hónapja beidéztem a levelezést ahol Kolesár elkérte a műemlékem.hu adatbázisból Magyarország legteljesebb kereszt és feszület gyüjteményét is. Meg is kapta.
Magán véleményem, hogy a két rendszer erősen eltérő tartalma miatt nem is akarja senki a sok szöveget és képet átmásolni.

Ami a POI és láda térképeket illeti most ebben a pillanatban is itt van a turistautak.hu alatt az OSM féle raszteres kimenet. Na ezt kellene bekötni a régi raszteres helyett szerintem tartalmilag, formailag lényegesen jobb mint a jelenlegi régi raszteres.
Erre gondolok! El szabad dönteni, hogy melyik a használhatóbb.
A fotók és saját szüleményű szövegek vonatkozásában él a szerzői jog amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, szabad licenc esetében sem vihető át. Csak a jogtulajdonos - szerző - viheti bárhova.
[előzmény: (70005) Old Eye, 2014.12.22 21:34:39]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 21:34:39 (70005)
Az elébb felálltam öt percre, lett belőle öt óra... excuse me. Még folytatom:

Az MGKE Elnökségének nemcsak a terepi utak (köztük a turistautak) adatai jogállásának megváltoztatásáról kell döntenie, hanem a POI-k további sorsáról is. Mindannyian tudjuk, a POI táblák nem a turistautak.hu, hanem a geocaching.hu rendszerében vannak elhelyezve. A POI állomány több, mint a felét a geoládázók töltötték fel és töltenek fel most is. (POI-t bármely regisztrált látogató feltölthet, viszonylag kevés szerkesztőnek van joga más által felvitt POI-t módosítani, törölni.)
Csak az elmúlt hét napban zoli31 kesser 27 POI-t, eTiGeR kolléga négyet, de rengeteg hozzáadott adattal, pl ez.
Úgy nézem, a POI állomány inkább a geocaching.hu embereié, mint a szerkesztőké.
Az elnökségnek ebben is döntenie kell, mi legyen velük.

A POI-k és ezen belül a geoládák profillapjának szerves része a térképi megjeleníttetés, azaz a POI/geoláda helyét színes, szintvonalas, domborzat árnyékolásos térképen is megtekinthetjük. Jelenleg az ezt biztosító raszteres térképkimenet gyártó a turistautak.hu adataiból állítja elő.
Az elnökségnek ebben is döntenie kell, hogyan tovább.
[előzmény: (70000) Old Eye, 2014.12.22 15:30:39]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 15:30:39 (70000)
Reméljük, a MGKE Elnöksége messzebbre lát, mint a turistautak.hu 'közössége'.
Olyan megfontolt döntést hoz, amely figyelembe veszi geocaching.hu ládázó közösségének igényeit is:
Tartalmilag olyan szintű térképellátást is biztosít, amilyent eddig a ládázók megszoktak.
Az OSM-nek idő és szakember kell teljes egészében átvenni a turistautak.hu terepi adatait és feldolgozni.
Az ezzel foglalkozó hozzáértők számát elnézve az átmeneti időszak nem egy-két hét, inkább egy-két év.
Ne feledjük, a geoládákhoz vezető utak, POI-k jó részét a kesserek mérték fel...
[előzmény: (69996) Csuhás, 2014.12.22 14:49:56]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 14:49:56 (69996)
Az egyesület a közgyűlésen önkéntesen szabad elhatározásával deklarálta hogy ha a tuhun döntés születik a tuhu jövőjét érintő kérdéskörben ( licenc osm áttérés stb ) akkor azt el fogja fogadni.
Eddig két szavazás során jutott a tuhu szűk rajzolókból, majd trackelőkkel és mgke elnökségével kiegészült köre azonos döntésre. Ezek után ha az egyesület tartja magát a kijelentéseihez akkor meg fogja nyitni a licencet. ( Persze lehet rendezni még néhány szavazást, de az eddigiekből is látszik a tendencia, minél több idő telik el illetve minél szélesebb a szavazók köre annál többen támogatják a tuhu pongyolán fogalmazva "szabad" használhatóságát, ami mellékesen megegyezik a létrehozás idején kitűzött célokkal csak akkor még nem volt kitalálva az obdl licenc.
[előzmény: (69994) Old Eye, 2014.12.22 14:35:32]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 14:35:32 (69994)
Szerinted ez milyen szavazás volt? Ügydöntő (az MGKE elnöksége köteles végrehajtani) vagy közvéleménykutató?
Ha ügydöntő, miért az?
[előzmény: (69993) Csuhás, 2014.12.22 14:12:47]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 14:12:47 (69993)
Azzal hogy a omp licencet váltott a továbbiakban jogszerűen nem illesztheti be a tuhu anyagát a térképébe csak ha a tuhu is licencet vált. Ha jól látom akkor a többség ezt az utat választotta.
[előzmény: (69992) Old Eye, 2014.12.22 11:10:23]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 11:10:23 (69992)
Sose volt zárva, most is nyitva openmaps.eu előtt a turistautak.hu adatbázisához vezető út.
[előzmény: (69989) Csuhás, 2014.12.22 09:14:56]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 09:14:56 (69989)
Felelős döntés volt. Ezzel megnyílt az út hogy idővel újra tuhu alapú legyen az omp magyar része.
[előzmény: (69988) Hev, 2014.12.22 08:41:14]

Hevhozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 08:41:14 (69988)
A kérdés:

Egyetértesz azzal, hogy a turistautak.hu térképi adatbázisa 2015. január 1-től ODbL licenc alá helyezve legyen szabadon felhasználható a CC-BY-SA 2.0 szerint?
(Szabadon másolhatod, terjesztheted, továbbíthatod és átdolgozhatod adatainkat mindaddig, amíg feltünteted a turistautak.hu-t és közreműködőit. Ha módosítod vagy felhasználod az adatainkat, akkor az eredményt is csak azonos licenccel terjesztheted.)

A válasz:

52 jogosultból 38 (73.08%) szavazott, 25 igennel (65.79%), 7 nemmel (18.42%), 6 tartózkodott (15.79%)

A vélemény ( csak azoknak akit érdekel) ez nem vitaindító, csupán tények:

Sokkal szorosabb eredményre számítottam.
Érdemes elgondolkodni, hogy a nyári szűkebb , csak a szerkesztőknek szánt kérdésre még a válaszok 17/11/3 volt ugyanebben a sorrendben.
Most a szélesebb körű szavazásra jogosultból is kevesebb a nem, ennek oka pedig egyértelműen az azóta is csak erősödő 'kitiltósdi' , az 'elszáll az agyam' és más munkáját törlöm, a személyeskedések végeláthatatlan sora, emiatt úgytűnik többen is változtattunk a véleményen.

Látszik tehát , hogy most 7 ember vállalta fel, hogy nyomja az ajtót belülről, nehogy kinyíljon, az aktív szerkesztők és trackelők véleménye tehát ismert, a további már valóban nem rajtunk áll!


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók