Turistautak.hu:Adatvédelmi irányelvek

A Turistautak.hu wikiből

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) a geocaching.hu és turistautak.hu site üzemeltetőjének adatvédelmi nyilatkozata:

Azzal, hogy belép a geocaching.hu és/vagy turistautak.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi nyilatkozatot, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem!

A geocaching.hu megtekintésekor rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, melyeket a rendszer automatikusan naplóz. Fentieken túl naplózásra kerül a logolási jelszókísérletek száma nicknév és időpont azonosítással. Az üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A regisztráció során felhasználónév, működő e-mail postafiók, teljes név megadása szükséges. A geocaching.hu kezeli a felhasználó nevét (nick-név), email-címét, nevét, melyek közül a nick-név és e-mail cím publikusak. A felhasználó döntése alapján kezelésre kerül továbbá a felhasználó születési éve, GPS-ének típusa és gyártója, lakhelyének GPS koordinátái, lakóhelyének település neve és szabadon választott bemutatkozó szöveg. A geocaching tevékenység emeltebb szintű részét képezi az úgynevezett ládarejtés, amelyhez meg kell adni egy állandó elérhetőséget biztosító telefonszámot is mely a rendszer adminisztrátorai elől nem rejthető el. A játék tisztaságának érdekéban a külön dokumentumban megfogalmazott Geocaching Szabályzat ellen vétőket az adminisztrátorok a fórumban a nick névvel felszólíthatják a szabályok betartására. E felszólítás publikus!

Az IP-címet, a látogatás időpontját, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldése, amelyek kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő. A törlési igényt e-mailben az info@geocaching.hu címre kell eljuttatni. A törlési kérelmet e-mailben ellenőrizzük. A törlés esetén ezek az adatok nem állíthatóak helyre.

A geocaching.hu használata során megadott és kezelt személyes adatokhoz az MGKE rendszergazdái férhetnek hozzá, kivéve a felhasználó által megjelenítésre jelölt adatokat, és mindazon személyes adatot, amelyek publikusak a megadás időpontjától és amelyeket a szolgáltatás használata során bármely látogató személy megismerhet. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Integrity Kft. szervertermében (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken, a napi biztonsági mentéseket Budapest, Attila út 2. alatt tároljuk.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@geocaching.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését.

Az MGKE pártoló és rendes tagjaira (továbbiakban egységesen tagok) vonatkozó további szabályok: AZ MGKE a tagok regisztrációkor megadott adatain túl a lakcímüket kezeli a tagnyilvántartásban. A tagkártyák elkészítéséhez a tagok nevét, nicknevét és azonosító számát (ID) átadja az L2 Systems Kft-nek (1195 Budapest, Üllői u. 283.).

Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az OECD irányelvek a magánélet védelméről és a személyes adatok határokon átívelő áramlásáról (OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 1980) alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az adatok kezelője a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE).
Székhely: 1181 Budapest, Havanna u. 27. 6/17
Elérhetőség: info@geocaching.hu
Adatkezelési nyilvántartási száma: 01606-0001