Térképszerkesztési szabályok

A Turistautak.hu wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen VillanyGabi (vitalap | szerkesztései) 2009. május 16., 09:16-kor történt szerkesztése után volt.

Ezen dokumentum célja a turistautak.hu közössége által szerkesztett térkép szerkesztési szabályainak leírása. Ezek a szabályok nem függetlenek a technikai lehetőségektől, mapedit program használata során alkalmazható trükköktől, Garmin és egyéb kimenetek követelményeitől. Azok vagy megtalálhatóak más leírásokban vagy nem, de jelen dokumentum célja csak a szűken vett szerkesztési szabályok összegyűjtése. Előfordulhat, hogy nem konzisztens, sőt esetleg ellentétes értelmű szokások is leírásra kerülnek. Ez azonban egyelőre itt nem okoz problémát. A kezdők számára így is valamiféle eligazodás, a hangadó mesterek számára pedig napirendi pont.

Általános szerkesztési szabályok

 • Az újonan létrehozott objektumok típusát alsősorban Rajz típusok -ban leírtak szerint kell megválasztani.
 • A kivágás és beillesztés parancsokat nagyon megfontoltan kell használni, mert a kivágás törlést jelent, a beillesztés meg újként létrehozást. A régi ID-hez kötődő információk elveszhetnek.

POI-kal kapcsolatos szabályok

 • Település és Megye paramétereket meg kell adni a kereshetőség miatt.
 • Egymással szemben, 50 méternél közelebb lévő, buszmegállók közül elég az egyiket megadni.
 • Buszmegállók label-jébe az ott megálló buszok számát és a megálló hivatalos megnevezését vagy kell írni. Pl: [22, 22E, volán] Szent János korház Ha a megállónak két megnevezése van, akkor mindkettőt. Pl: [90-90A, 190, 990] Istenhegyi lejtő/Lóránt út
 • Ha Tipus=egyeb paramétert adunk meg akkor a POI ikonja kérdőjel lesz, ezért kerülendő.
 • POI típusának megváltoztatásakor a Tipus= sort törölni a paraméterek közül, különben a típus nem fog megváltozni

4* POI kétféleképpen vihető fel a térképe: Web-en vagy a térkpszerksztés közben új POI rajzolásával. Egy POI esetén csak az egyik alkalmazható. A web-es felvitel nehézkesebb, de jobban támogatja a web-en való keresést

 • Ha az mp-ből törlünk egy POI-t, és így töltjük fel, akkor nem történik semmi, a POI nem törlődik az adatbázisból.Ha az extra paraméterek közé beteszünk egy Del=1 sort, akkor a feltöltés kitörli a pontot az adatbázisból! (Jelenleg ez a POI törlés egyetlen módja.)

A megállókkal kapcsolatos információkat a tömegközlekedés lapon találod.

Vonalakkal kapcsolatos szabályok

 • Egy vonal hossza nem lehet kevesebb, mint 5.4m
 • A felhasznált trackek számát be kell a Track= paraméterbe; ez nem feltétlenül abszolút darabszám; 0 azt jelenti, hogy fejből/hasból rajzoltuk, 1 azt, hogy még elég bizonytalan, 2 azt, hogy valószínűleg pontos, 2-nél több pedig azt, hogy ez már tényleg tutira a helyén van. Három bizonytalan track még könnyen lehet 2-es vagy rossz esetben 1-es is.
 • Ha a vonal zsákutca, akkor ezt megadhatod paraméterként, hogy legközelebb ne tegyen a végére jelet feleslegesen. Ennek módja: Zsakutca=1 ha a vonal kezdete zsák, Zsakutca=2 ha a vége, valamint Zsakutca=3, ha mindkettő
 • A Label tulajdonság kitöltése extra figyelmet érdemel. A Label-t a turistajelzés beállítására használjuk, és csak arra. Ha az útnak van száma, akkor azt az Utnev= extra mezőbe írjuk, a települések utcaneveit pedig az Utcanev= mellé
 • A kerékpárutat a label-be írt oo-val jelöljük
 • Tanösvény a label-be írt T-vel jelölendő. A tanösvény nevét a utcanév paraméterbe kell írni. Ha a tanösvény jelzett turistaút is egyben, akkor a turistaút jelzése van előszőr. pl így: P+ T
 • Turistaút, kerékpárút és tanösvény jelzésének részletes leírása a Turistajelzések szöveges megjelenítése oldalon található
 • Ha a együtt fut a kerékpárút a közúttal, de fizikailag elkülönített, akkor külön meg kell rajzolni. Mivel ilyenkor esetenként 5.4 méternél közelebb is haladhat a két út egymás mellett, a csomópópontoknál, kereszteződéseknél 5.4 méternél rövidebb szakasz keletkezhetne. Ennek kivédésére a kerékpárutat a kereszteződés node-jába kötjük be.
 • Autósok számára egyirányú, kerékpárosoknak legálisan kétirányú utaknál külön utat rajzolunk. Így, pontos paraméterezés mellett, mind az autós, mind a kerékpáros útvonaltervezés helyesen fog működni.
 • Egymást keresztező vonalaknak akkor kell közös ponton átmenniük, ha a közlekedés szempontjából egymást keresztezik. Tehát aluljáró és felüljáró, híd esetén nem kell közös pontnak lennie, más esetben általában igen.
 • Településre vezető bekötőutat - mivel településeket köt össze - Major highway-jel kellene rajzolni és csak legfeljebb a szélesség paraméter utalhat arra, hogy ez nem egy főút
 • Az Utcanev paraméterbe az utca vagy út pontos nevének kell kerülnie. Pl így: „Jókai Mór utca”
 • Az Utnev paraméterbe az út száma kerül, ha az számozott. Pl „10”. Amennyiben az adott út egy kerékpárút része és annak is van megnevezése, akkor az a szám vagy jelölés szintén ide írandó. Pl „10/EV6”, ahol 10 az út szokásos számozása, az EV6 pedig a kerékpárút hivatalos számozása.
 • Két tájegységbe is tartozó vonalat a tájegység határán meg kell szakítani (lehetőleg a tájegységek határához legfeljebb 1-2 m közelségben). A másik tájegységben folytatódó vonalnak pontosan az első tájegységben véget ért vonal végénél kell kezdődnie. (ekkor lesz kék navaid)
 • Time zone típusú vonallal kell jelölni, ha tudjuk, hogy valahol kezdődik egy út, de a többi részéről nincs információnk.
 • Egyértelműsítés: A JarhatosagBiciklivel=D nem arra való, hogy behajtási tilalmakat jelöljünk. Ezeknek sorompó, KRESZ vagy más miatti behajtási tilalom esetén is az út minőségét kell tükrözniük. A tényleges tilalmat BehajtasBiciklivel=D paraméterrel kell jelezni. Ugyan így kell használni

a ...gyalog, ...autoval paramétereket is.

 • Út vége nem kapcsolható az elejéhez. Ha erre lenne szükség, akkor meg kell szakítani és legalább két vonallal kell jelölni a kört.
 • A csomópont szerkesztésnél mindig gondoljunk az esetleg átmenő útvonalakra (bármely irányból bármely irányba mehet), törekedjünk a topológiai hatás minimalizálására.
 • Lehetőleg ne hosszabbítsunk meg szakaszt! Változhat egy meglővő útvonal, amelyik tartalmazza az adott szakaszt.
 • Lehetőleg ne töröljünk szakaszt hacsak nem tényleg megszűnt az átjárás vagy teljesen téves irányú kapcsolat került be, próbáljuk a törlendő szakaszt beolvasztani, ha fizikailag értelmezhető. A szakasz törlése folytán egy meglévő útvonal terv szakasza kieshet.
 • Ha csak lehet, ne bontsunk szét szakaszcsomópontot, hanem próbáljuk a közös node-ot áthelyezni és új szakasszal kiegészíteni. (Ez is káros hatással lehet a meglévő útvonaltervekre.)
 • Vonalak esetén a Label (Felirat) paraméterbe csak a turistaút, kerékpárút, borút, tanösvény, sífutó jelzését szabad írni. Más esetekben üresen kell hagyni, hogy a kimeneten ne legyen túl sok felesleges felirat. A helyesen kitöltött Label esetében beszámolja az adott szakaszt a jelzett turistautak közé, emelve a kilométerek számát, amit a főoldalon láthatsz.


Felületekkel kapcsolatos szabályok

 • Új felület létrehozásakor a Tajegyseg= extra paremétert mindig ki kell tölteni. Egy tájegység szerkesztésre való letöltésekor csak az ilyen módon a adott tájegységhez tartozónak jelölt polygonok töltődnek.
 • A majdan elkészülő kész térképen nem szabad a poligonoknak egymást takarni. Ha egymást fedő polígonokkal találkozunk akkor javítsuk!
 • A település polygon-oknak a település beépített területeit kell fedniük.
 • A településekkel közvetlenül nem határos, egybefüggő, nevesített, utcákkal rendelkező kertes övezeteket 0x004e, orchard/plantation-nal kell jelölni.
 • A nagy kiterjedésű polynál célszerű a (fő)bejárathoz tenni a POI-t, úgymint temető, stadion, hipermarket stb. a kereshetőség miatt jó ha van POI is.
 • A felület tényleges törléséhez - a pontoknál látott módon - tegyünk egy Del=1 extra paramétert